22 09 2011

EYLÜL AYINDA YAPILMASI GEREKEN AYLIK BAHÇE BAKIM ÇALIŞMALARI

Bu ayda, yaz süresince yaptığımız işlerin bir kısmına devam ederken bazılarını sona erdirmemiz, bazı yeni işlere de başlamamız gerekir. Yıllık iş tablosu tekkik edildiğinde genel durum anlaşılacaktır.

Çim alanlarda mutlak yapılması gereken işlerden sulama ve biçmeye devam etmek gerekir. Çim bitkilerine daha önceki aylarda yeteri kadar besin verilmemişse Eylül'de eksik besin maddelerinin suni gübrelerle karşılanması lazımdır. Bu aydan sonra veya en geç 10-15 Ekim'den sonra bu türlü gübreleme yapmaya imkan olmayacaktır. Bu nedenle toprağın özelliğine ve çimlerin isteğine göre seçilecek gübre çeşidinin, aynı zamanda uzun süre tesirini devam ettirenlerden olmasına dikkat edilmelidir.

Eylül ayı aynı zamanda sonbahar için en uygun zamandır. Hatta yıl içindeki en uygun ay Ekim ayıdır. Çimenliklerini yenilemek zorunda olanlar bu ayı tercih etmelidirler. Ama daha önce toprağı çok iyi işleyip hazırlamak, iyi bir tohum karışımı yapmak lazımdır. Genel olarak tohum ekimini, en geç Ekim ayı ortalarına doğru bitirmelidir. Kıştan önce bir iki biçim yapma imkanı elde bulundurmak gerekir.

Çimenliklerdeki yabancı otları yok etmenin en kesin ve kolay yolu ot öldürücü bazı ilaçların kullanılmasıdır. Nisan başında başlanan bu işe Eylül'de devam edilebilir ve bu son fırsattır. Çeşitli nedenlerle toprağı kabarmış ve gevşemiş olan eski ve yeni çimenlikler silindirle bastırılır. Ayın ortalarından itibaren ağır ve sıkışık topraklı çim alanlar ise havalandırılır. Bunun için özel aletler veya çatal bel kullanılır. Fazla ağır topraklı çimenliklerin kumlanmasına ayın ortalarında başlanır ve Ekim sonuna kadar devam edilebilir. Elenmiş dere kumu 1,5-2 cm. karanlıkta çim alana serildikten sonra, demir tırmıklarla toprağa karıştırılmaya çalışılır. İhtiyaç varsa, hastalık ve zararlılarla savaşılır. Çimenliğin kum veya stabilize kaplamalı yollarla, çiçek parterleri ve çalılık alanlarla sınırlanan kenarların, çimlerin doğal gelişme tarzına paralel olarak düzgünlüğünü kaybeder. Bu kenarlar kesilerek tekrar intizama kavuşturulur. Bazı erken yaprak döken ağaçlardan düşen yapraklar toplanır. Bozuk çimenler tohum ekerek veya vegatatif usulle onarılır.

Diğer alanlarda ve çeşitli süs bitkilerinin ihtiyaçları yönünde yapılabilecek işler genellikle toprak işlemesi, dikim, üretim ve sulama ile ilgilidir. Toprak işlemesi konusunda, çapalama ve ot alma gibi daha çok yüzeysel işlemelerin yapılması söz konusudur. Dikim işleri ise, en fazla iki yıllık çiçekler ve soğanlı bitkilerle ilgilidir. Hüsnüyusuf, Hatmi, Yüksekotu ve bazı iki yıllıkları Çiğdem , Lale, Nergis gibi ilkbaharda çiçek açan soğanları Süsen ve Şakayıklarda dikim zamanıdır. Kaya bahçelerinde , kuru duvar, teras ve merdiven derzleri ile aralarında yer alması düşünülen bazı perenial çiçekler de dikilebilecektir. Bunlar güneşli yerleri seven çeşitlerdendir.Özel olarak hazırlanmış topraklı kök ambalajlı veya kap içindeki bazı ibreli ve herdem yeşil çalı fidanlarını dikmek mümkün olacaktır. Ancak yerlerinin iki hafta kadar önce ihtimamla hazırlanması, çukurların iki misli büyüklükte açılması ve dikim sırasında kökü saran toprak balyanın bozulmadan yerleşmesine çalışılması gerekir. Ayrıca fidanın rüzgarda sallanmamasını da, herek veya gergi telleri ile sağlamalıdır.

Üretimleri çelikle yapılabilecek olan bazı ibreli ve herdem yeşil süs çalıları vardır.Bir de ilkbaharda çiçek açan soğanlı bitkiler ve perennial çiçeklerin üretimleri yapılabilecektir. Soğanlar dikilerek, perenialler kökten ayırma veya parçalama ile üretilir.

Sonbahar yağmurlarının başlamasına kadar normal sulama işlerine devam edilir. Özellikle ibreli ve herdem yeşil bitkilerin susuz kalmamasına dikkat edilmelidir. Burada her zaman dikkat edilmesi gerekli bir hususa işaret edelim. Çimenliklere verilen normal su miktarı çim alan içindeki ağaç ve çalılar için çoğunlukla yeterli değildir. Bu nedenle bunlara daima daha fazla, en az iki misli (çimenlere kıyasla) su verilmelidir.

Dr.Sibel ÖZER
Ziraat Yüksek Mühendisi
Park ve Bahçeler Müdürü

BİTKİLERDE YAPILMASI GEREKEN YILLIK BAKIM İŞLEMLERİ

  Çimlerde Çalı Gruplarında Yapraklı Ağaçlarda İbreli Ağaçlarda 
OCAK        
ŞUBAT        
MART        
NİSAN  Gübreleme Gübreleme Gübreleme-İlaçlama Gübreleme
MAYIS Gübreleme-İlaçlama Gübreleme-İlaçlama İlaçlama  
HAZİRAN  Gübreleme-İlaçlama Gübreleme-İlaçlama İlaçlama İlaçlama
TEMMUZ İlaçlama İlaçlama İlaçlama İlaçlama
AĞUSTOS İlaçlama   İlaçlama  
EYLÜL        
EKİM Gübreleme Gübreleme Gübreleme Gübreleme
KASIM  Gübreleme Gübreleme  
ARALIK        

Çimlerin İlaçlanmasında kullanılması önerilen ilaçlar:
Çim Kurdu ve Danaburnu için: Korban-4(chlorpyrfos), Korban 25W(%25 chlorpyrifos),
Endosülfan
Mantari hastalıklar için:Karaleke, Pas, Çökerten için Pencozeb,Captan’h
Külleme için :Topas, Benlacide,Angel 50 WP

Çalı ve Ağaçlarda Kullanılması önerilen ilaçlar:
Kabuklu bit, yaprak bitleri, iç kurdu ve yaprak bükenler için = Korban-4
Yaprak bitleri ve unlubit için = DDVP, Poligor, Basudin
Kırmızı Örümcek için = Difon V-18,
Mantari hastalıklar için: Topas, Pencozeb, Captan’h, Benlacıde

Çimlerde Gübreleme: İlkbaharda 15-15-15,18-18-18,20-20-20 kompoze gübre çeşitleri
Erken yaz dönemi için: Amonyum Nitrat(%26 N), Amonyum Sülfat
Sonbahar dönemi için:15-15-15 Kompoze gübre

Çalı grupları ve Ağaçlarda Gübreleme :İlkbaharda ve Sonbaharda :Kompoze gübre uygulanır.

0
0
0
Yorum Yaz