13 02 2010

TürkBirDev

Röportaj

 

Sefer Özdemir: Özetle, 7 bağimsız Türk devleti arasında gerekli ve gerçekleştirilebilir bir Türk Birliğidir. Burada ayrıca TürkBirDev'in üç ilkesinden de söz etmek yararlı olur.. TürkBirDev; Hiçbir partiye bağlı değildir, ama her partiden insan içerir.

Hiçbir gruba veya topluluğa bağlı değildir ama her gruba ve topluluğa açıktır.

Bir dernek değildir; Vatan ve Millet için çalışan her kişi, kuruluş ve derneklerin daha başarılı olabilmeleri için katkıda bulunmayı amaçlayan bir düşünce topluluğudur.

 

Z.Ç: Hangi ihtiyaçtan doğdu?

S.Ö: Sorunlarımıza gerçek ve kalıcı bir çözüm arayışından ve güç gereksiniminden doğmuştur. Günümüz dünyasında ‘GÜÇLÜ’ olmanın BİRLİK kurabilmek ile mümkün olduğu ap açık bir şekilde görülmektedir. Birlik kurabilen ülkeler arasındaki işbirliği sayesinde ortak çıkarlar daha iyi korunabilmekte ve tehditlere karşı savunma gücü de ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Birlik kurabilen ülkeler bu güçleriyle birliliğe dahil olmayan Ülkerleri ilgilendiren konularda söz sahibi gibi davranıp onların gelişimini baltalayabilmektedi r. Dünyada 250 Milyon'dan fazla Türk yaşamaktadır. Gerek Avrupa Birliği gerekse de Arap Birliğinde olan ülkelerde farklı uluslar vardır. Oysa Türk dünyası için durum bundan daha da avantajlıdır. özellikle Sovyet Rusya’nın dağılmasından sonra ortaya çıkan Türk cumhuriyetleri güç dengelerinde söz sahibi oldular. Ancak bu söz sahipliğinin güce dönüşmesi için uygun bir platforma taşınması ve birlikte hareket edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

 

Z.Ç:Amaçları nelerdir?

S.Ö: Uluslar arası siyasette Türkiye ve diğer 6 bağımsız Türk Devleti egemen güçler tarafından içerden ve dışarıdan bir çok yöne çekilmeye çalışılmaktadır. Sadece bu gerçek bile göz önünde bulundurulduğunda Türk Birliği gerekli ve gerçekleştirilebilir bir hedef olarak ortaya cikmaktadir. Biraz önce de söylediğim gibi bu bir sorunluluk halini de almıştır. Bu nedenle amacımız öncelikle bu konuda bir farkındalık yaratmak, insanları bilinçlendirerek, ses getirecek çalışmalar yapmak ve kamuoyu oluşturmaktır. Buna müteakip gerekli zemin ve şartları hazırlayarak devlet yetkililerinin bir masa etrafina oturup Türk Birliğini müzakere etmelerini sağlamaktır.

 

Z.Ç: Nereler de ve hangi ülkelerde örgütleniyorsunuz?

S.Ö: Türkiye başta olmak üzere, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, K.K.T.C., Özbekistan, Türkmenistan’da yapılanma çalışmalarımız var.

 

Z.Ç: Bugüne kadar neler yapıldı ve nasıl çalışıyorsunuz?

S.Ö:Türk Birliğine giden yolda dört çalışma şekli belirlenmiş olup uygulaması yapılmaktadır, özet olarak;

1.TürkBirDev Başarı Ödülü ve Proje desteği; www.turkbirdev. org

2.Türk Kültür Evi(TürKev); www.turkkulturevi. org

3.Türk Girişimciler Odası; www.turkkulturevi. org/tg_odasi

4.ÇoYDer ,Çocuklara Eğitim ve Yardım Derneği; www.coyder.org. tr

Bunların haricinde, aylık dergi çıkartmak, Radyo ve/veya TV programı yayınlamak, TÜRKBİRDEV için bir Merkez Bina oluşturmak ve Kurultaylar düzenlemek konusunda da çalışmalarımız sürüyor.

 

Z.Ç: Dünyada şu anda farklı rejimler altında pek çok bölgede Türk yaşıyor. Bu birliğin Türk dünyasının ekonomi ve kültürüne ne gibi katkıları olacak? Kısa ya da uzun vade hedefleriniz nelerdir?

S.Ö: 7 bagimsiz Türk devleti kendi iradeleri ile bir araya gelebilecek, bir ortaklık belgesi oluşturabilecek ve müzakere edebilecek bağımsızlığa sahiptirler. Türk Birliği, sadece Türk milleti için değil, ayni zamanda kalıcı bir dünya barışı için de gereklidir. Israrla üzerinde yeniden durmak gerekirse, dünyada dört büyük oluşum ve devlet emperyal güç haline gelmiştir. Batıda AB, kuzeyimizde Rusya, doğuda Çin ve güneyde Amerikan imparatorluğudur. Bu güçler kendilerini uzun vadede ayakta tutmak ve etkin kalabilmek için planlar yapıyor. Daha güçsüz devletleri de bu planlara uymaya zorluyorlar. Dünyamız sık sık haritasını yeniliyor. Türk dünyası da bu durumdan muaf olmadığı gibi bu tehditle yüz yüzedir. Oysaki bu birlik içinde yapılacak tum çalışmalar farklı coğrafyalara dağılmış ancak benzer özellikler taşıyan Türk dünyasını birbirine yakınlaştıracaktır ve yapılabilecek işbirliğini kolaylaştıracaktır. Tüm bu çalışmaların eş zamanlı yapılması bu tehditler karşısında ortak bir savunma oluşturacak ve kendi kimliğimizi ve gücümüzü korumamızı sağlayacaktır.

 

Z.Ç: Hangi alanlarda işbirliği yapılabilir ve ne gibi projeler geliştirilecek.

S.Ö: Kısa ve uzun vadede hedefleri sıralamak gerekirse; vize zorunluluğunun ortadan kaldırılarak kişi, mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı; Ortak eğitim, kültür, tarım, balıkçılık ve taşımacılık siyaseti; İktisadi ve parasal birlik ve Vergilendirme; Ortak dış siyaset ve güvenlik; Ortak savunma sanayi ve ordusu; Türk Birliği’Merkez Bankası’nın oluşturulması şeklindedir

 

Z.Ç: Örgütlenme modelinizde yerel temsilciliklerde var Uluslar arası birlik içinde yerelden beklentileriniz neler ve sizin yerele ne gibi katkılarınız olacak

S.Ö: TürkBirDev yapısı tabandan tavana olması nedeni ile yerel bizim çok önemli olarak gördüğümüz tabanımızı oluşturmaktadır. İlçe ve üniversite bazında temsilcilikler oluşturulmakta, temsilci başkanları il temsilci başkanlarını seçmektedirler. İl temsilcilerinin 31 Ekim kurultayımızda bölge temsilci başkanlarını, bölge temsilci başkanları ülke temsilci başkanlarını ve ülke temsilci başkanları da genel başkanımızı seçmeleri beklenmektedir. Yerel temsilciliklerin yonetiminde bulunan arkadaslarimiz, benim de yaptığım gibi tamamen kendi maddi imkanlari doğrultusunda hareket etmektedirler. 

Z.Ç: Bu birliğin bin yıllık bir sevda olduğunu vurguluyorsunuz? Bunu Turancılığın yeniden canlanması olarak görebilir miyiz?

 

S.Ö: Kitabin başlığında da görüldüğü gibi TürkBirDev bin yillik sevdanin gerekli ve gerçekleştirilebilir şekli ile yeniden yapilanmasidir. TurkBirDev 7 bagimsiz Türk devleti arasinda bir birliktir. Tek devlet-tek bayrak ilkesini gütmez, aksine her devlet içte oldugu şekli ile, bayrağı ve tabii yapısı ile tamamen bagimsiz kalacaktir. TürkBirDev üye devletlerin iç işlerine karışmaz sadece birbirleri ile olan ilişkileri geliştirme ve dışa karşı ortak bir siyaset oluşturmakla ilgilenir. Ancak başta da belirttiğimiz gibi bu oluşum hiç bir gruba bağlı olmamakla birlik her gruptan olan insanlarımıza açıktır ve kucaklıyıcıdır. Yeter ki ortak çıkarlar ve tehditler karşısında birlikte hareket edilsin. Benzeri kültürler ve arzuları olan bu toplumlar birbirleriyle doğru işlerde ve projelerde bir araya gelebilsinler.

 

Z.Ç: 31 Ekimde bir kurultayınız var. Bu kurultayın delegeleri kimlerden oluşuyor.?

Türkbirdev’in çalışmalarında kimler yer alıyor?

S.Ö: TurkBirDev, Türk Birliğini oluşturmak, gerekli zemin ve şartları hazırlamak için, Türk Birliği düşüncesinde ve yapılanmasında; Atatürk ilkeleri doğrultusunda ve onun izinde; sağ-sol inançlı-inançsız ırk cinsiyet ayrımı yoktur. Türk milletine hizmet edecek herkesin burada yeri vardır.gönüllüler vardır,tüm çalışmaları kendileri yapıyorlar.

 

Z:Ç: Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

S.Ö: Şu anda en önemli konu önümüzdeki kurultay . Bu nedenle davetimizi yinelemek ister, ilgilieri beklerim. 7 Bağimsiz Türk devleti arasinda Türk Birliği gerekli ve gerçekleştirilebilirdir ve bu da kişilerin katılımı ve desteklemesi ile mümkündür. Okuyucularınıza şunu söylemek isterim; orada senin için bir koltuk ayırılmış olacak, eğer sen gelmezsen o koltuk boş kalacak.. Toplanti, kurultay ve calistaylarimizda verilmesi gereken  mesaj “Biz Türk Birliği isteyen büyük bir kitleyiz” Bu da boş koltuklarla değil, içi dolu konuya hassas ınsanlarımızla mümkün olacaktır. Her kişi önemlidir, katılmalıdır.

 

Tanitim: TurkBirDev Video Ozeti

Hiç düşündünüz mü? George Washington komutası altında, İngiliz imparatorluğuna karsı verilen ve kazanılan bağımsızlık savasından 13 yıl sonra, 1789'da, 13 "İngiliz sömürge eyaleti" aralarında anlaşarak Amerikan Birleşik Devletlerinin temelini attılar. http://en.wikipedia.org/wiki/Image:US_states_by_date_of_statehood.gif 1945 yılında 7 ülke ile kurulan Arap Birliği’nin buğun 23 üye ülkesi vardır. http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_League Irki ayrı, dilleri ayrı, kültürleri birbirinden değişik ve hatta birbirleri ile yıllarca çatışan mezheplerin oluşturduğu 6 kurucu üye ülkeler (Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) 1957 yılında Avrupa Birliği’ni gerçekleştirdiler. http://www.abgs.gov.tr/ab_dosyalar/ab_tarihce.htm Afrika ülkeleri 2002'de 53 üye ülkenin katilimi ile kendi birliklerini kurdular. http://www.africa-union.org/ Ya bizler; tarihi, kültürü, dili ve özü bir olan Türkler? Günümüz dünyasında "güçlü" olmanın "birlik" kurabilme ile mümkün olduğunu idrak eden ve birliklerini kurabilen bir-çok dünya ülkesi, birliklerini kuraMayan diğer ülkeleri daha da küçülterek yönetmek ve kendi imparatorluklarına dâhil etmek yolunda giderken, bizlere iki seçenek gözükmektedir; Ya parçalanacağız ve bu birliklerin birer parçaları ve/ya nüfuzları altında olacağız, Ya da kendi birliğimizi kurup, "güçlü" ülkeler ve birlikleri arasında yerimizi alacağız.. Sonuç itibari ile, 250 Milyon'dan fazla Türkün yasadığı dünyamızda, AB seklinde ama kendimize özgü bir Türk Birliğinin kurulması, 7 bağımsız Türk Devletinin TürkBirdev olarak ekonomik ve askeri güçlerini bir birlik altında toplama gereği artik kaçınılmaz hale gelmiştir. Neden TürkBirDev? Çünkü;

 1. Gereklidir
 2. Gerçekleştirilebilirdir.

Gereklidir Türkiye ve diğer Türk Devletleri su an kritik bir geçiş süreci içindedirler. Yedi bağımsız Türk devleti, diş ve iç güçler tarafından, bir-çok yöne çekilmeye çalışılırken, "en doğru olan" bir kurtuluş yolu aramaktadırlar. Bizler inanıyoruz ki, "en doğru yol" Türk Birliği yoludur. TB, sadece Türk milleti için değil, ayni zamanda kalıcı bir dünya barısı için de gereklidir. Oyleki, Türk Dünyası dört büyük imparatorluk haline gelmiş veya gelmekte olan, ekonomik güçler tarafından sarılmıştır; batımızda AB imparatorluğu, kuzeyimizde Rusya imparatorluğu, doğumuzda Cin İmparatorluğu ve güneyimizde (bizim bir kısmımızın da içinde olduğu) Amerikan imparatorluğudur. Bu tabloyu göz önünde bulundurarak, su an başlamak koşulu ile gelecek on yıl içinde;

 • Ya, önümüzdeki fırsatları iyi değerlendirebileceğiz ve AB modeline yakın, kendimize özgü bir Türk Birliğini gerçekleştirebileceğiz;
 • Ya da, bazı sınırlarımız fiziken ve diğerleri nufuzen yeniden çizilecek ve Türk Dünyası değişik güçlerin etkisi ve yönetimi altına girecektir ki, bu Türk dünyası için hazin bir kayıp olduğu kadar, dünya barısı içinde büyük bir tehlike oluşturacaktır. Öyleki, TB’nin gerçekleşemediği bir coğrafyada, bu dört ekonomik gücün, sınırları ve milli çıkarları karşı-karşıya gelmiş olması ile ikili bir kutuplaşma ortaya çıkacaktır ki bunun işaretlerini şimdiden Sanghi anlaşması ve AB –ABD işbirliği ile görmek mümkündür.

Engeller Nelerdir? TürkBirDev üyelerinin katıldığı aşağıda bir aynısının görüldüğü ankete göre; http://groups.yahoo.com/group/TurkBirDev/polls

Zehra Çam: Türkbirdev Nedir?

  SeçeneklerOylar%
1 Hiç bir engel yoktur 39 13
2 Türk cumhuriyetlerinde demokrasinin oturmamış olmasıdır 7 2
3 Dilde birlik olmaması 10 3
4 Her Türk Cumhuriyetinin ekonomileri ayni düzeyde olmamaları 3 1
5 Rusya 9 3
6 Amerika 23 8
7 Cin 3 1
8 Iran 2 0
9 Türkiye ve diğer Türk devletleri arasındaki Ermenistan toprağı 6 2
10 Diş güçlerin bir "Kürdistan" yaratma çabaları 3 1
11 Avrupa Birliği 9 3
12 Türk Devlet başkanlarının isteksizliği 37 12
13 Türkler arasındaki gönül bağının olmaması 24 8
14 Kişisel çıkarların çatışması 17 5
15 TB için ciddi bir atilim yapılmamış olması 95 33

 

Üç en büyük engel

 

 • Türkler arasında gönül bağının olmaması 37 üye %12
 • Hiçbir engel yoktur 39 üye %13
 • TB için ciddi bir atilim yapılmamış olması 95 üye %33

 

Neden Gerçekleştirilmelidir? Türk Birliği, AB için en iyi ve geçerli bir seçenektir. Türk Birliği, Türk milletinin “milli” meselesi olan Kıbrıs, ege adaları, Bati Trakya, sözde ermeni soykırımı, Karabağ, Güney Azerbaycan, Doğu Türkistan, Kerkük ve Kürt sorunları gibi birçok meseleyi, Türk Ulusunun lehinde çözüme kavuşturacak bir formüldür. Ekonomik ve Askeri güçlerimizin birleşmesi ile oluşacak kaynak ve tasarruflardan elde edilen imkânlarla ortak iç sorunlarımız olan yüksek issizlik, eğitimsizlik oranları kısa bir sure içinde aşağı rakamlara çekilebilecektir; hammaddelerimiz TB içinde islenebilecek ve üretici durumuna gelinebilecektir; diş borçlar ödenebilecek ve IMF ve diş ülkelerin baskı ve yönlendirmelerinden kurtulunabilecektir. Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan toprakları ile TB, gerçekleşme aşamasında olan 4 imparatorluk(!) arasında güç dengelerini sağlayacak ve kalıcı bir dünya barışına katkıda bulunacaktır. Gerçekleştirilebilir-dir! TürkBirDev Topluluğu, Avrupa Birliği seklinde fakat Türk milletine özgü bir birliğin önümüzdeki 10 yıl içinde, 2017'ye kadar 7 Türk devleti arasında gerçekleştirilebileceğinin gayet olasılıklı olduğu inancındadır. 7 Türk Devleti kendi hür iradeleri ile bir araya gelebilecek, bir Ortaklık Belgesi oluşturabilecek ve müzakere edebilecek bağımsızlığa sahiptirler. Bu hür iradenin ortaya çıkabilmesi ve eyleme dönüşebilmesi için,

 

 1. Hâlihazırda halkı temsil eden milletvekillerinin ve ülkeyi yöneten devlet adamlarının kararlılığı,
 2. Ve/ya tabandan, halktan gelen bir istek ve bu isteğin oylara dönüşmesi gerekmektedir.

 

MÜZAKERE MADDELERİ

 

 1. Vize zorunluluğunun ortadan kaldırılarak kişi, mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı;
 2. Ortak eğitim, kültür, tarım, balıkçılık ve taşımacılık siyaseti;
 3. Ortak su, enerji ve uzay araştırma siyaseti;
 4. İktisadi ve parasal birlik ve vergilendirme;
 5. Ortak diş siyaset ve güvenlik;
 6. Ortak savunma sanayi ve ordusu;
 7. Bir “Merkez Bankası”nın oluşturulması

 

Müzakere edilebilecek belli başlı bu 7 maddeden ilki bugün dahi kararlaştırılıp 7 Bağımsız Türk Devleti tarafından kanunlaştırılarak yürürlüğe konulmasında hiç bir engel yoktur ve Türk Birliği’nin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ilk adimdir. Sefer Özdemir   TurkBirDev; SAH ve MAT, Tum Oyunlari Bozan Bir Hamle

0
0
0
Yorum Yaz